Cobertura de TDI

Els Valors de pertànyer a TDI
Representen un compromís amb l’espectador i l’entorn audiovisual català, preservant la identitat de cada televisió associada amb criteris de professionalitat i l’expectativa de donar a conèixer la realitat de la informació local a nivell de tot Catalunya.

Les televisions associades cobreixen gairebé la totalitat del territori català, de nord a sud i d’est a oest, el que permet donar a conèixer que les informacions i els protagonistes de l’àmbit local tinguin una dimensió de pais.
Una informació de caràcter fonamentalnment de proximitat que s’extèn des de a TDI a la resta de Catalunya.

La informació local té a Catalunya un interès preferent i es molt apreciada per tots els ciutadans, que valoren més intensament tot allò que succeix al seu entorn immediat.
Es el valor d’identitat per excel.lencia que cap altre mitjà pot oferir amb tanta notorietat ni repercusiò.

La informació de casa, de proximitat, també es immediatament emessa gracies a la capacitat de les propies televisions que la realitzen i el compromis de la resta en difondre tant els fets noticiables del dia a dia, com la dels formats de contingut divers.

El conjunt de televisions que formen TDI conformen les diferents formes de ser dels diferents territoris de Catalunya, el que comporta una diversitat de temes, programes i formats televisius que la fan única. Aquesta varietat, combinada amb uns criteris comuns de realització i de forma d’entendre la televisió local i de proximitat, ofereix a l’espectador una riquesa audiovisual única.

Les formes de comunicació canvien amb els nous costums individuals i la societat. Els continguts ja son gairebé unidireccionals, i la forma de consumir-los no tenen horari. La plataforma digital TDI s’ha dissenyant en base a aquestes noves actituds, però sense oblidar que el canal de televisió i el seu caràcter de proximitat es l’inici de difusió i divulgació.

La plataforma TDI de televisions locals es un referent audiovisual del sector més enllà fins i tot de tots els aspectes esmentats que la conformen. Representen la capacitat humana i tècnica de fer possible que les càmares arribin fins l’últim detall noticiable.
La seva unitat móbil i obviament el conjunt de instal.lacions i platós de les televisions associades son una mostra d’aquesta capacitat que fa possible enregistrar petits i grans esdeveniments amb qualitat màxima.

Al ser referent del sector audiovisual, TDI està en primera línia d’oferir els reptes multimedia que progressivament l’audiència de les televisions locals demana. Les demandes dels diversos publics en relació a àrees d’entreteniment, informació on line, compres a traves internet. Nous reptes que també son a punt d’iniciar el conjunt de les televisions de TDI .

Per l’experiencia, notorietat i rellevància mostrada en aquests darrers temps, TDI està en condicions de ser la plataforma de televisions de proximitat que aglutini i incorpori altres televisions.