Memòria viva

Memòria viva

Memòria Viva descobreix cada setmana històries territorials que són rellevants per la seva trajectòria en el temps. I ho fa d¹una manera original, són les persones qui ens expliquen la seva vinculació amb aquesta història, aconseguint així l¹ essència més humana.