Televisions Digitals Independents està formada per 11 televisions de dilatada trajectòria i contrastat prestigi

TDI: Arribem més a prop

sensibilitat al dret dels infants i rebuig a qualsevol format que no aporti valors i missatges constructius

Una televisió forta i plural

Criteris de proximitat i independència. Una audiència potencial de més de 6.300.000 persones.

Un espai comunicatiu de proximitat

© Copyright Televisions Digitals Independents